Stockholm by Pixels

Små små små pixlar arrangerade till fotografier av Stockholm.

En skrivkula framför Sjöviksskolan i Årsta

Stockholm by Pixels är på verkstad … Men dagliga uppdateringar med stockholmsbilder hittar du på
– Mastodon: @stockholmpixels@mastodon.social
– Twitter (spegling av Mastodon): @StockholmPixel

Här är sajten som den såg ut när den åkte in på verkstad: pixels.egoville.eu

Watch, Read, Listen